Ubezpieczenia na Życie

Twój bezpieczny kapitał na przyszłość

Nasze rozwiązania

Emerytura bez obaw

Ubezpieczenie oszczędnościowe Emerytura bez Obaw pozwoli Ci zgromadzić kapitał, by na przyszłej emeryturze móc utrzymać standard życia na obecnym poziomie i realizować swoje marzenia.

Przyszłość dziecka

Ubezpieczenie oszczędnościowe Start w Życie to gwarancja, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, Twoje dziecko otrzyma wsparcie finansowe. Pieniądze na studia, pierwszy samochód czy wkład na mieszkanie – potrzeb z pewnością nie zabraknie.

Ochrona zdrowia

Trudne sytuacje życiowe, jak poważne zachorowanie czy poważny uszczerbek na zdrowiu, mogą się przydarzyć każdemu z nas, a tym samym wyłączyć nas z dotychczasowego życia. Najważniejsze jest wtedy szybkie i sprawne dostosowanie siebie i rodziny do nowej sytuacji.

Opinie naszych klientów

Testimonial contents
Happy
CMO, HappyAddons
Testimonial contents
Happy
CMO, HappyAddons
Testimonial contents
Happy
CMO, HappyAddons

Na początek 15 minutowe spotkanie Ty decydujesz, czy kontynuujemy rozmowę, czy nie.

Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Grzegorz Platokos w poniższym celu. Mogę w każdej chwili cofnąć zgodę, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługuje mi też m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia.

Skontaktuj się

I otrzymaj ofertę przygotowaną z myślą o Twoich potrzebach!

Poznań

Wrocław

Katowice

Szczecin

Gorzów Wielkopolski

Zielona Góra

Skontaktuj się

I otrzymaj ofertę przygotowaną z myślą o Twoich potrzebach!

Najczęściej zadawane pytania

Generalnie, im wcześniej, tym lepiej. Tu liczy się czas. Im wcześniej się ubezpieczysz, tym więcej zyskasz i będziesz mógł to zrobić na korzystniejszych warunkach. Najlepiej jest więc ubezpieczyć się wraz z podjęciem pierwszej pracy zawodowej. Wysokość płaconej przez Ciebie składki będzie zależeć od Twojego wieku, wykonywanego zawodu, stanu zdrowia, a także uprawianych sportów.

To zależy, czy jest to polisa online czy też wystawia się ją na drukach ścisłego zarachowania. Warunkiem otrzymania umowy ubezpieczeniowej jest zarejestrowana płatność. W przypadku polis online, po zaksięgowaniu składki system automatycznie generuje dokument na podany we wniosku adres mailowy. Może to trwać od kilku minut do 24 h. Polisy wystawiane na drukach ścisłego zarachowania wymagają nieco dłuższej obsługi. Dokumenty są przygotowywane i wysyłane do podpisu klientowi, do kompletu dokumentów załączona jest koperta zwrotna (opłacona) ułatwiająca wysłanie podpisanej umowy. Po otrzymaniu przesyłki umowa ubezpieczeniowa jest rozliczana w danym towarzystwie.

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to umowa, na mocy której towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty umówionej sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego oraz innych zdarzeń objętych umowami dodatkowymi. Polisa może być zawarta na czas nieokreślony (tzn. do momentu opłacania składki, albo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego) bądź określony(gdy mamy do czynienia z tzw. polisami „na dożycie”).

W ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym sami decydujemy, jaka część składki będzie inwestowana w jednostki funduszu, a jaka przeznaczana na ochronę życia. W ubezpieczeniu tym mamy do wyboru kilka wariantów (rodzajów) funduszy. W zależności od tego, czy jesteśmy skłonni do ryzyka, czy też nie, wybieramy fundusz bezpieczniejszy lub bardziej agresywny, lub też inwestujemy w kilka funduszy jednocześnie. Sami również określamy sumę ubezpieczenia – w ramach limitów stosowanych przez dane towarzystwo.

Polisę może zawrzeć każdy, kto nie przekracza określonego wieku – zwykle jest to 65 lat. Towarzystwo wypłaci należną kwotę pieniędzy zgromadzonych przez lata w funduszu po dożyciu do określonego wieku lub w przypadku innych zdarzeń określonych w umowie. W przypadku śmierci podczas trwania umowy, pieniądze otrzyma osoba wskazana przez nas w polisie (uposażony).

Suma ubezpieczenia – ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody poniesione bądź wyrządzone przez ubezpieczonego w okresie na jaki umowa została zawarta.

W zależności od rodzaju posiadanej polisy na życie i ubezpieczyciela, zazwyczaj po dwóch lub trzech latach od daty rozpoczęcia ubezpieczenia istnieje możliwość wykupu polisy w całości lub w części. Otrzymujemy wówczas tzw. wartość wykupu, czyli kwotę którą towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku rezygnacji z polisy przed terminem rozwiązania umowy. Nie dostajemy jednak łącznej wartości opłaconych składek, ale sumę dużo niższą. Pamiętajmy, że przez okres opłacania składek towarzystwo udzielało ochrony, a za to należy się mu wynagrodzenie.

Po pierwsze, należy uważnie przeczytać ogólne warunkami ubezpieczenia. Określają one m.in. zakres, początek i koniec ubezpieczenia, przysługujące świadczenia, prawa i obowiązki stron, sposób ustalania zdarzeń oraz wypłaty świadczeń.

W przypadku ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym należy zapoznać się m.in. z zasadami zarządzania rachunkiem i przyznawania premii, ze sposobem alokacji składek, regulaminem programów inwestycyjnych, tabelą opłat.

Należy również mieć na uwadze, że po wypełnieniu wniosku i przekazaniu go do towarzystwa możemy zostać skierowani na dodatkowe badania medyczne, mające na celu potwierdzenie naszego aktualnego stanu zdrowia.